Välj en sida

Fjärilen

– en del av C Företaget

Välkommen till Fjärilens familjedaghem!

Här får barnen utvecklas genom estetiska aktiviteter som till exempel målning, dans, sång, lek och teater. Vi använder oss även av bildstöd och tecken för att tydliggöra inlärningsprocessen med ytterligare uttrycksmedel.

Verksamheten följer förskolans läroplan så att barnen får en stadig grund att stå på när dom börjar i skolverksamheten. Hos Fjärilen lär vi oss även att värna om natur, djur och våra medmänniskor oavsett etnicitet, samhällsklass, diagnos eller funktionsnedsättning. Fjärilen arbetar efter konceptet ”lära genom lek” och skapar förståelse om olika vardagssituationer som till exempel besök hos doktorn och i affärer.

Öppettider

06.30-17.30 (Mån-Fre)

Husdjur

Det finns inga djur på familjedaghemmet

Ansök om plats

Kontakta dagbarnvårdaren

Samarbete

Samarbetar med Anettes drömfångare och Vitsippan

Lokal / Hem

Verksamheten bedrivs i hemmet.

Verksamheten

Verksamheten

Mina mål och visioner är att skapa en vistelseplats som är rogivande och pedagogiskt inspirerande för barnen. Hos Fjärilen erbjuds barnen en trygg plats att vara på och där barnens egna åsikter och deras erfarenheter tas tillvara på. Barnen ges verktyg/material att få stärka sin självkänsla och via skapande få upptäcka, uppleva nytt material, sina sinnen.

Om mig

Om mig

Monika Boelius

Jag heter Monika Boelius och är utbildad barnskötare och dramapedagog. Har även gått kurs i HLR och barn med särskilda behov. Verksamheten bedrivs i en lägenhet på bottenplan i området Brynäs. För mig är det viktigt att skapa en föränderlig miljön som anpassas utifrån barnens behov och intressen. I vår närmiljö har vi närhet till lekpark och skogsdunge.

Kontakta mig

Ort
Gävle

Telefon

070-991 18 83

Huvudman
Olle Hallin, 070-792 09 33
olle.hallin@cforetaget.se

Klagomålshantering
Länk